Dag van de scheiding

Dag van de scheiding


Dag van de scheiding, meer dan 44% van de ouders die gescheiden zijn geeft aan dat ze achteraf de scheiding anders hadden moeten regelen. Daarbij wordt ‘betere afspraken maken’ het vaakst genoemd. Ook geven zowel mannen als vrouwen aan dat ze zich beter hadden moeten verdiepen in de gevolgen van de scheiding.
Voor bijna een derde van de ouders is de scheiding tegengevallen. Veruit de belangrijkste oorzaak is het niet meewerken van de partner. Andere oorzaken zijn de ruzie/discussie over geld en ruzie/discussie over de kinderen. 

Ondanks de goede voornemens van beide ouders aan het beginproces van een scheiding, lukt het in de praktijk vaak niet om het belang van de kinderen voorop te blijven stellen. Rancune, verdriet en boosheid vertroebelen meestal de goede voornemens. Hierdoor komen kinderen, ondanks de goede bedoelingen van beide ouders vaak in de knel te zitten, met alle negatieve gevolgen van dien.

35.000 echtscheidingen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in Nederland jaarlijks zo’n 35.000 echtscheidingen zijn, in de meeste gevallen zijn er kinderen bij betrokken.
Ondanks het feit dat veel ouders zich druk maken over het welzijn van de kinderen, is er vaak weinig aandacht voor ze tijdens een scheiding.
Uit ervaring weet ik dat het goed is om met een onafhankelijk iemand te praten, ik oordeel niet, ik luister en kan waar nodig vanuit pedagogisch perspectief bijsturen en advies geven.  Vaak is luisteren alleen al genoeg, om ouders ruimte te geven om even de achtbaan van emoties van zichzelf te “parkeren” en de belangen van hun kind(eren) voorop te zetten.
Als iemand in een scheiding verwikkeld is , help ik de belangen van kind(eren) in het oog te blijven houden, goede afspraken te maken en uitleg te geven wat men beter wel en niet kan doen voor kinderen tijdens of na een scheiding. Goed voor ouders, Beter voor kinderen.

Bel of mail voor informatie 0633715104 info@praktijkschot.nl  
Vergoeding door de ziektekosten verzekering mogelijk (zie website)

 

 

Laat een opmerking achter