Manieren om kinderen impulsbeheersing te leren

Veel gedragsproblemen bij kinderen zijn het gevolg van een gebrek aan impulsbeheersing.

Kinderen leren impulsen te beheersen, is geen makkelijke opgave. Dit komt omdat de prefontale cortex bij kleine kinderen nog niet volledig ontwikkeld is. Dat is het deel van de hersenen dat verbonden is aan deze taak.

Voor sommige volwassenen is het ook lastig om hun impulsen te beheersen terwijl hier geen sprake is van geen volledige ontwikkeling.

Impulsbeheersing vereist meerdere vaardigheden die je een kind zo snel mogelijk aan wil leren. Maar het gaat om controle, een vaardigheid die kinderen langzaam kunnen ontwikkelen.

De wereld om ons heen maakt het niet gemakkelijk om impulsen onder controle te houden, denk aan alle reclame die volwassenen en kinderen proberen te stimuleren om steeds meer te consumeren.

Kinderen krijgen niet alleen een cadeautje met een verjaardag of Sinterklaas. Kinderen worden voortdurend beloond met materiële zaken. Als je wil dat je kind leert impulsen onder controle te krijgen, wees dan spaarzaam met voortdurend materiële beloningen.

Al die beloningen en prikkels om ons heen zetten kinderen en volwassenen aan om haastige ondoordachte keuzes te maken, simpelweg omdat we in ruil daarvoor iets ontvangen waar we meteen plezier aan beleven. Ook al is dit plezier maar van korte duur.

Als een kind in staat is onderscheid te maken tussen zijn gevoelens en zijn gedrag, kan hij leren zijn impulsen te beheersen.

Het is belangrijk dat een kind begrijpt dat het normaal is om ergens boos over te worden, maar dat het niet normaal is om anderen te slaan of dingen kapot te maken. Kinderen die dit begrijpen, zien in dat ze verschillende opties hebben om hun gevoelens te uitten, zonder terug te vallen op geweld.

Het is heel belangrijk om kinderen goed te leren luisteren

Soms handelen kinderen impulsief omdat ze niet goed geluisterd hebben. Ze doen, voordat ze hebben geluisterd naar alles waar ze op moesten letten. Vragen of ze kunnen herhalen wat je zojuist tegen ze hebt gezegd is een goede manier om te controleren of ze alles goed begrepen hebben.

Kinderen leren meer door wat ze zien dan wat je zegt

Dus geef het goede voorbeeld en leg ook uit hoe het jou als ouder lukt je impulsen te beheersen als je voor een probleem staat. Zit jij scheldend in je auto? Roddel je over andere mensen? Je kinderen nemen jouw gedrag over!

Kinderen moeten leren om zelf hun problemen op te lossen.

Een kind dat in staat is om over een probleem na te denken en over de manieren om het op te lossen, zal niet impulsief reageren.

  • Stel duidelijke regels vast, zodat je kind weet wat er verwacht wordt
  • Zorg voor veel lichaamsbeweging in de buitenlucht, een lichamelijk actief kind is beter in staat impulsen onder controle te houden
  • Competitieve spelletjes  en sporten zijn geweldige activiteiten om kinderen zelfbeheersing bij te brengen

17 juni geef ik een workshop “Je kind leren luisteren en luisteren naar je kind” in Molenwater 137 te Middelburg van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Kosten € 15,oo per persoon

meld je alvast aan: info@praktijkschot.nl

 

 

 

 

Laat een opmerking achter