Ontwikkelingsfases kinderen en soorten opvoedproblemen

Er zijn verschillende soorten opvoedproblemen en van opvoedproblemen is sprake als problemen tussen jou en je kinderen niet meer zelf door jou opgelost kunnen worden. Ook kan het zo zijn dat je meer behoefte hebt aan informatie of dat een onafhankelijke buitenstaander even met je meekijkt en denkt. Dit kan je noemen als een “second opinion”. 

Mocht je meer vragen hebben na het lezen van deze pagina of wil je juist met mij in contact komen, neem dan contact met mij op

Gebruiksaanwijzing

Als je een baby krijgt hangt er geen gebruiksaanwijzing aan zijn of haar teentjes. In de meeste gevallen lukt het je gelukkig wel goed om in te spelen op de signalen van je kind.

Naarmate je baby groter wordt, begrijp je steeds beter hoe je om gaat met het gedrag van je kindje en leer je elkaar steeds beter kennen. In sommige gevallen lukt het je niet zo goed, dan is het fijn als je voor een korte periode even hulp krijgt. Uiteraard gaat het niet alleen over de baby fase maar ook basisschool kinderen & pubers.

Hieronder heb ik een indeling gemaakt van soorten opvoedproblemen waar je tegenaan kan lopen tijdens de opvoeding van je kind.

Soorten opvoedproblemen:

0-4 jaar

 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • (veel) huilen
 • Koppig/driftig gedrag
 • Niet luisteren
 • Onrustig, druk gedrag

Peuters (2-4 jaar)

Peuters zijn aandoenlijk lief en soms ook heel lastig als ze koppig boos en opstandig zijn. De peuterfase is voor ouders een pittige periode in de opvoeding. Peuters hebben doorlopend toezicht nodig, je kunt ze niet even alleen laten, daarom kost het ouders in deze fase veel energie. 

Peuters leren veel vaardigheden, klimmen, steppen, springen, hinkelen en die vaardigheden willen ze doorlopend oefenen. Maar omdat ze aan het oefenen zijn kunnen ze vallen en gevaarlijke dingen doen. Ouders moeten eigenlijk ogen en oren van voor en van achter hebben in de peuterleeftijd van hun kind!

Ook de bekende driftbuien horen bij de peuterontwikkeling, het is belangrijk dat ouders hier op de juiste manier op reageren. Dus zeg geen “nee” maar leg uit waarom iets niet kan of mag. Hiermee voorkom je al heel veel driftbuien! Omdat een peuter ontdekt dat hij een zelfstandig iemand is, los van zijn ouders, gaat hij op ontdekking, maar soms wil een peuter ook weer veilig wegkruipen bij zijn ouders, dan is de wereld te groot en te eng.

4-12 jaar

 • Niet luisteren
 • Grenzen stellen
 • Claim gedrag
 • Dwingend gedrag
 • Druk gedrag
 • Ongeconcentreerd en impulsief gedrag
 • Machtsstrijd
 • Boosheid
 • Stemmingsbuien

9 jarige kinderen, hier is meer specifieke aandacht nodig

het 9-jarige kind

het 9-jarige kind

In hun negende levensjaar maken veel kinderen een belangrijke verandering door: de sprong van het 9-jarige kind. We zien deze verandering aan het gedrag van kinderen. Ze worden brutaler en eigenwijzer, doen stoer, zijn sneller boos of plotseling heel verdrietig. Kinderen in deze leeftijd kunnen ook moeite met inslapen krijgen, angstiger zijn, zich terugtrekken of er ontwikkelen zich mogelijk zelfs lichamelijke klachten. Dit kunnen signalen zijn die aangeven dat het kind een verandering doormaakt.

In deze ontwikkelingsfase gaan kinderen vanuit een nieuw gezichtspunt naar de dingen kijken. Zo worden ze zich bewust van hun eigen ‘ik’ en komen hierdoor tegenover ‘de ander’ te staan. Ook het gevoelsleven van een kind van 9 jaar ondergaat een grote verandering. De buitenwereld en alles wat daarin gebeurt lijkt nu pas echt “binnen” te komen. Ze gaan kritischer vragen stellen over regels en gewoonten of maken zich meer zorgen over de wereld om hen heen. Wat ook meespeelt is dat ze hun eigen wereld groter willen maken, tegelijkertijd is er nog veel behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Het is een drempelovergang waardoor het kind zich kwetsbaar voelt.

De 9-jarigen herkennen veel in elkaar, maar krijgen ook meer oog voor onderlinge verschillen. Ze vergelijken zichzelf en hun prestaties voortdurend met leeftijdgenoten. Dit kan aanleiding zijn voor onderlinge botsingen en zelfs pesten. Ook vriendschappen worden op de proef gesteld, maar worden tegelijkertijd betekenisvoller.

Bekijk ook het volgende blog nieuwsbericht: De ontwikkelingssprong van de 9-jarige

Helpen de sprong te maken

Voor de kinderen is het van belang dat ze juist in deze leeftijd ondersteund worden! Dat we ze loslaten om de wereld in te stappen en hen ook weer op te vangen als het nodig is. Bouwen aan veerkracht en zelfvertrouwen is in deze periode van het groot belang om zich gesteund te voelen door de ouders.

 

Pubers, 12 jaar en ouder

Met pubers ga je heel anders communiceren, je gaat meer overleggen. Experimenteergedrag kan je als ouder heel veel zorgen opleveren, als je niet de hele dag ruzie met je kind wil is het belangrijk manieren te vinden hoe hier mee om te gaan

 • Niet luisteren
 • Boos en opstandig gedrag
 • Experimenteer gedrag
 • Druk en impulsief gedrag
 • Ruzie
 • Identiteit problemen
 • Schermgebruik (problematisch)

Wil je op de hoogte blijven?

Je kunt je dan je e-mail invullen hieronder om op de hoogte te blijven van de workshops en ook voor de nieuwste ontwikkelingen op gebied van opvoeding.
Bekijk de video's van Praktijk Schot
Let op Nieuw E-Book