Privacyverklaring

Praktijk Schot respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens.
Praktijk Schot gebruikt alleen persoonlijke gegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijhorende doel. In deze privacy- en cookieverklaring geeft Praktijk Schot aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Contactgegevens:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Jacqueline Schot van Praktijk Schot
Molenwater 137
4331 SG – Middelburg

Praktijk Schot krijg persoonsgegevens van uzelf, die u aan Praktijk Schot verstrekt via de website, e-mail, telefoon en persoonlijk gesprek. Als u vragen heeft over privacy, neem dan telefonisch contact op via 06-33715104 of mail naar info@praktijkschot.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Schot verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens voor het (laten) uitvoeren van de afgesproken dienst(en) en/of omdat u deze gegevens zelf aan Praktijk Schot verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Schot verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • contactvoorkeur

Waarom is het nodig?

Praktijk Schot heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van haar dienstverlening
 • Facturering
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing;
  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Praktijk Schot volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee Praktijk Schot haar producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Advisering en consultatie
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen

Praktijk Schot verwerkt bepaalde persoonsgegevens op basis van artikel 6 van de AVG om uitvoering te kunnen geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.

Tevens verwerkt Praktijk Schot persoonsgegevens, omdat Praktijk Schot hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo een efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De verbetering van haar diensten
 • Optimale advisering en consultatie
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Praktijk Schot zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of Praktijk Schot dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Praktijk Schot persoonsgegevens uitwisselen. Praktijk Schot kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT leverancier van haar website en systemen of een marketingbureau. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slecht verwerken voor de voorgenoemde doeleinden. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten om uw persoonsgegevens te borgen.

Hoe lang bewaard Praktijk Schot uw gegevens?

Praktijk Schot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Praktijk Schot zich moet houden aan de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Momenteel houden wij een bewaartermijn van 7 jaar aan, aanvangend van het moment dat u contact met Praktijk Schot heeft opgenomen. Indien uw gegevens eerder vernietigd kunnen worden, zal dit ook worden uitgevoerd.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Praktijk Schot neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. In verband met de veiligheid publiceert Praktijk Schot hierover niets, maar u kunt altijd als u bij Praktijk Schot uw persoonsgegevens heeft laten vastleggen meer informatie krijgen.

Nieuwsbrief

Praktijk Schot biedt een nieuwsbrief aan waarmee zij geïnteresseerden informeert over nieuws gerelateerd aan opvoeding, scheiden, ruzie en conflicten, gezinssituaties. Als u al bepaalde producten of diensten van Praktijk Schot afneemt, kan zij u ook op de hoogte houden van gerelateerde producten of diensten, tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Praktijk Schot gebruikt ActiveCampaign als marketingautomatiseringsplatform. Door het aanmeldformulier in te dienen erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan ActiveCampaign voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de voorwaarden van ActiveCampaign. ( u kunt de privacy policy van Active Campaign hier vinden https://www.activecampaign.com/privacy-policy/ )

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt bij Praktijk Schot een verzoek om inzage indienen. Dan krijgt u een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Schot van u heeft. Binnen vier weken krijgt u een overzicht met uw persoonsgegevens. U kunt de gegevens opvragen door een e-mail te sturen naar info@praktijkschot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, is het van belang dat u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek meestuurt. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Praktijk Schot
t.a.v. mevrouw J. Schot
Molenwater 137
4331 SG – Middelburg

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Praktijk Schot u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
Praktijk Schot kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen.

Download mijn E-book