Het is heel belangrijk om kinderen goed te leren luisteren

Soms handelen peuters/kleuters/pubers impulsief omdat ze niet goed geluisterd hebben. Ze doen, voordat ze hebben geluisterd naar alles waar ze op moesten letten. Vragen of ze kunnen herhalen wat je zojuist tegen ze hebt gezegd is een goede manier om te controleren of ze alles goed begrepen hebben.

17 juni geef ik een workshop “Je kind leren luisteren en luisteren naar je kind” in Molenwater 137 te Middelburg van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Kosten € 15,oo per persoon

meld je alvast aan: info@praktijkschot.nl

Download mijn E-book